logo alb icon transparent

Get Known

Termeni și Condiții

1. Definiții

Get Known SRL, societate cu sediul în Vulcan, județul Brașov, Strada Păcii, Nr. 11, înregistrată conform legilor românești, având codul fiscal 48419969.

“Client” se referă la persoana fizică sau juridică care utilizează serviciile oferite de Agenție în conformitate cu termenii și condițiile prezentului acord.

 

2. Acceptarea Termilor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea serviciilor noastre, clientul acceptă în mod implicit și este de acord cu toți termenii și condițiile prezentului acord.


3. Serviciile Oferite

Get Known SRL oferă servicii de marketing digital complexe, inclusiv, dar fără a se limita la, campanii de marketing, analiză de date, gestionare de conturi pe rețelele de socializare, creare de conținut, consultanță și servicii de publicitate digitală. Detaliile specifice privind serviciile, precum și tarifele asociate, vor fi stabilite în acorduri sau contracte distincte.


4. Plată și Facturare

Prețurile pentru serviciile noastre variază în funcție de pachetul și serviciile alese de client. Detalii complete privind costurile, termenele de plată și modalitățile de facturare vor fi precizate în acordurile sau contractele specifice.


5. Confidențialitate și Protecția Datelor

Get Known SRL respectă confidențialitatea datelor clienților și a persoanelor vizate. Politica noastră de confidențialitate, care face parte integrantă din prezentul acord, descrie în detaliu modul în care colectăm, prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.


6. Drepturi de Autor și Proprietate Intelectuală

Toate drepturile de autor și proprietate intelectuală asupra conținutului creat și oferit de Get Known SRL în cadrul serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, software, mărci comerciale și orice alte materiale, sunt deținute exclusiv de Agenție dacă nu se specifică altfel prin contract sau anexe aferente. Utilizarea sau reproducerea neautorizată a acestor materiale este interzisă.

 

7. Rescindere

Clientul poate să rezilieze contractul sau acordul cu Agenția conform prevederilor specificate în contract sau în acordul separat încheiat între părți. Agenția își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul în care clientul nu respectă termenii și condițiile acestui acord.


8. Modificări ale Termilor și Condițiilor

Get Known SRL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza termenii și condițiile prezentului acord în orice moment. Clientul va fi notificat cu privire la orice modificări și va avea posibilitatea de a accepta sau respinge noile termeni. Utilizarea serviciilor după intrarea în vigoare a modificărilor reprezintă acceptarea acestora.


9. Limitări de Răspundere

Agenția nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pierderi sau daune suferite de client ca urmare a utilizării serviciilor noastre. În niciun caz, răspunderea noastră nu va depăși valoarea plătită de client pentru serviciile respective.


10. Legislație și Jurisdicție Aplicabilă

Acest acord este guvernat de legislația românească și va fi interpretat în conformitate cu aceasta. Orice dispute sau litigii care rezultă din sau sunt legate de acest acord vor fi supuse jurisdicției instanțelor competente din România.


11. Contact

Pentru orice întrebări sau clarificări privind acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected].