logo alb icon transparent

Get Known

Politica de Confidențialitate & Protecția Datelor cu Caracter Confidențial

Numele și Detaliile de Contact ale Agenției

 

Get Known SRL
Sediul: Vulcan, județul Brașov, Strada Păcii, Nr. 11
Email pentru solicitări privind protecția datelor: [email protected]

 

Scopuri ale Prelucrării Datelor

 

Agenția Get Known SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopurile următoare:

Gestionarea campaniilor de marketing
Analiza datelor pentru îmbunătățirea serviciilor
Gestionarea conturilor clienților de pe rețelele de socializare și alte platforme (cum ar fi WordPress.com, Hostico și altele)
Realizarea de contracte, anexe, facturi și acorduri de parteneriat
Transmiterea de oferte speciale promoționale
Comunicare pe email și WhatsApp
Prestarea serviciilor


Categorii de Date cu Caracter Personal Colectate

 

Get Known SRL colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Nume și prenume
Adrese de email
Informații demografice
Date de contact
Informații de plată
IBAN
Date de conectare pe rețelele de socializare
Email-uri și parole de email
Date din Google Analytics și Facebook Pixel
Număr de telefon
Numele administratorului
Sex
Codul Unic de Înregistrare (CUI)
Adresa sediului


Baza Legală a Prelucrării

 

Agenția Get Known SRL se bazează pe mai multe baze legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv:

Consimțământul persoanei vizate
Interesul legitim
Obligații legale


Cum se Colectează Datele

 

Datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul următoarelor metode:

Site-ul web
Formulare de contact
Interacțiuni pe rețelele sociale
Campanii de e-mail marketing
Comunicare telefonică


Stocarea Datelor

 

Datele cu caracter personal sunt păstrate între 3 și 10 ani, în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Drepturile Persoanelor Vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi conform GDPR:

Dreptul la acces
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere
Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul de a retrage consimțământul
Transferuri Internaționale

Get Known SRL poate efectua transferuri internaționale de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene. Pentru a asigura protecția datelor, aplicăm măsuri de protecție în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

Contact pentru Întrebări sau Solicitări

 

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected].

Modificări ale Politicii

Orice modificări ale politicii noastre de confidențialitate vor fi notificate prin email sau pe website și în anexe.

 

Destinatari ai Datelor

 

Datele cu caracter personal pot fi partajate cu următoarele categorii de destinatari:

Subcontractanți
Furnizori de servicii
Parteneri de afaceri
Facebook.com
Hostico
WordPress.com
Submagic
Eleven Labs
Google.com
YouTube.com
Transferuri de Date către Terțe Țări

Transferurile de date cu caracter personal către terțe țări sunt efectuate în conformitate cu GDPR și cu măsuri adecvate de protecție a datelor.

 

Procesul de Colectare a Consimțământului

 

Consimțământul persoanelor vizate este obținut prin bifarea casetei de consimțământ și poate fi retras în orice moment printr-o comunicare scrisă la adresa de email [email protected].

 

Securitatea Datelor

 

Get Known SRL a implementat măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și utilizării neadecvate.

 

Proceduri de Notificare a Încălcărilor de Securitate a Datelor

 

În cazul apariției unei încălcări a securității datelor, Get Known SRL va notifica autoritățile competente și persoanele vizate prin email și telefon.

 

Conducerea unui Registru de Activități de Prelucrare

 

Agenția Get Known SRL menține un registru de activități de prelucrare pentru a evidenția cum sunt prelucrate datele cu caracter personal.